Doorgaan naar hoofdcontent

FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter (bywurke)

FNP
FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter (bywurke)
Neffens berjochten yn de media soe it swimmen yn iepen wetter yn de takomst wol ferbean wurde kinne. In lanlike wurkgroep is dwaande mei nije oanbefellings, en út eangst foar oanspraaklikheid soene legere oerheden it frij swimmen yn iepen wetter wolris ferbiede kinne. De FNP wol gjin algemien ferbod en stelt fragen oan it kolleezje.
Lees verder

Seis Steatefraksjes freegje oan it kolleezje: wêr is de NAM mei oan de gong?
Seis Fryske Steatefraksjes, GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 meitsje har soargen oer de ûntwikkelingen rûnom de NAM, de ferkeap fan gasfjilden, de gaswinning en de Waadsee. De fraksjes stelle fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten
Lees verder