maandag 5 september 2022

Simone Djurrema: Ditsjes en datsjes

It Nijs
Simone Djurrema: Ditsjes en datsjes
Kollum Wy hawwe wer in prachtige simmer hân. Moai waar, eins wat te drûch, mar ik moat sizze dat myn grientetún der gjin lêst fan hân hat, want ik hie
Lees verder

Foar it earst yn Brabân boerebedriuw útkocht yn striid tsjin stikstof
De provinsje Noard-Brabân en de gemeente Oisterwijk keapje in bargehâlderij yn Heukelom út foar in bedrach fan 2,5 miljoen euro. Dat moat liede ta in ferleging fan de útstjit fan
Lees verder

Heechmoed (folksferhaal)
Neigeraden yn 'e rin fan de iuwen der hieltyd mear minsken op de wrâld wenje falle de haadsûnden lang om let mear op as de deugden. Mear, mear en mear
Lees verder

Feestlik ynspylkonsert
Yn de Bonifatiustsjerke oan de Foarstreek yn Ljouwert wurdt sneintemiddei 11 septimber it oargel wer yn gebrûk nommen. Dat bart mei in feestlik konsert. Sjoch hjir foar alle ynformaasje oer
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Ferdûbeling tal Iersktalige skoallen yn Noard-Ierlân
Yn Fryslân is de eigen taal fan de regio meastal net mear as in fak, benammen yn it fuortset ûnderwiis. Oare regio's mei in eigen taal hawwe folslein oare skoalsystemen.
Lees verder

Doede Wiersma: De eeuw van mijn vader
Oertinking Under de titel De eeuw van mijn vader skreau Geert Mak in boek, dat giet oer syn eigen heit (en mem), mar tagelyk oer de skiednis fan ús folk.
Lees verder

Slagge besite Japanske delegaasje oan Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân, de provinsje, bedriuwen en kulturele ynstellingen sjogge mei in goed gefoel tebek op 'e besite fan in delegaasje út de Japanske stêd Kurobe. De delegaasje ûnder lieding fan
Lees verder