Doorgaan naar hoofdcontent

Wetterskip Fryslân: Update droogte 5 september: neerslag zal verlichting brengen

Wetterskip Fryslân
Update droogte 5 september: neerslag zal verlichting brengen
De komende week zal neerslag verlichting brengen, is de verwachting. Wel is te hopen dat de neerslag geleidelijk gaat vallen, zeker in de eerste dagen. De grond is namelijk zo kurkdroog, dat de grond het water niet meteen kan opnemen. Het water van een stortbui wordt dan grotendeels weer afgevoerd...
Lees verder

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied en ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage
Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân leggen met ingang van 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage.
Lees verder