Doorgaan naar hoofdcontent

Deputearre Poepjes jout ta: ‘Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf’

Deputearre Poepjes jout ta: 'Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf'