Doorgaan naar hoofdcontent

Frouljusmoeting 2024

Frouljusmoeting 2024

Frouljusmoeting 2024 Fan 10 oant 13 septimber 2024 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryskefrouljusmoeting. De organisatoaryske karre fan dat twajierlikse barren wurdt diz' kearlutsen troch de Friesenrat Sektion Ost, dy't offisjeel yn it platdútsk de "Freeske Raad"hjiten yn it Saterfrysk de "F

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief