maandag 28 september 2020

Cultuurhistorisch hakhoutbeheer in Kaetsjemuoibosk

It Fryske Gea
Cultuurhistorisch hakhoutbeheer in Kaetsjemuoibosk
Van vroeger uit meer dan alleen eikenhout Als je te voet, op de mountainbike of te paard het Kaetsjemuoibosk verkend zie je direct dat het een geriefhoutbos is, ook wel eikenhakboutbos genoemd. Vroeger dienden deze bosjes om hout te leveren voor de verkoop of voor het dagelijkse gebruik rond en in...
Lees verder

Mooie samenwerking voor veilige oversteek otter
Doelgericht samenwerken voor de otter De partijen waren, net als Harrie, geraakt door het incident en bundelden hun krachten. Via Teams werd (op 6 mei)  gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden voor een veilige oversteekplek voor de otter. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat twee...
Lees verder

Start derde fase herinrichting Alde Feanen
Dit najaar begint de derde fase met het opknappen van acht kilometer aan keringen van de zomerpolders aan de westkant van de Alde Feanen. Er komt een stuk natuurvriendelijke oever en de waterhuishouding in de polders wordt verbeterd. Een betere aan- en afvoer van water in de polder zorgt er straks...
Lees verder

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 29 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van It Fryske Gea plaats. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 te Drachten. Als lid van It Fryske Gea bent u van harte welkom. U dient zich van tevoren (uiterlijk 28 september) aan te...
Lees verder

Leren voer landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden
Bijna 1.000 basisschoolleerlingen leerden op school over de historie en de natuurwaarde van het coulisselandschap. Daarnaast gingen zij één dag onder leiding van medewerkers en vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland met natuurbeheer aan de slag bij een boer in de buurt. De leerlingen maakten,...
Lees verder