woensdag 21 oktober 2020

Ferfanging spoarbrêge nei Dútslân folle letter klear

It Nijs
Ferfanging spoarbrêge nei Dútslân folle letter klear
De Friesenbrücke yn East-Fryslân, krekt oer de lânsgrins by it doarp Weener, is earst yn 2030 wer klear foar gebrûk. Dat seit it Bundesrechnungshof, de Dútske rekkenkeamer. De brêge, dy't...
Lees verder

Katalaanske universiteiten net earlik oer fiertaal kolleezjes
Yn it echt wurdt it Katalaansk folle minder as fiertaal op 'e Katalaanske universiteiten brûkt as dat dy sizze. Dat skriuwt de Katalaanske ynternetkrante Naciódigital op basis fan petearen mei...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Woansdei myld, mar in soad wyn
DE JOUWER – It wie tiisdei in skiere dei, mar mei it reinwetter foel it wol wat ta. Woansdei wurdt it in frjemde dei. It is (tige) myld, mar ek
Lees verder

Hjerstfoto
Lees verder

Basis foar nij kurrikulum foar it fak Frysk klear
It kurrikulum foar de Fryske taal en kultuer wurdt fernijd. In wichtich part dêrfan is de oanpassing fan de saneamde kearndoelen. Dy jouwe rjochtlinen oan foar it ûnderwiisoanbod yn it
Lees verder

De Fryske flochster: Jennifer to the Max (#12)
Lees verder

NASA-sonde berikt oerflak planetoïde op 333 miljoen km fan ierde
De Amerikaanske romtesonde Osiris-Rex hat it oerflak fan de planetoïde Bennu berikt. Dat wie om midsnacht Nederlânske tiid. De missy hat as doel it opsûgjen fan romtegrús fan de planetoïde.
Lees verder