vrijdag 30 oktober 2020

Leeuwarder Courant: Friese theaters willen samen lokaal talent op weg helpen

LEEUWARDER COURANT
Friese theaters willen samen lokaal talent op weg helpen
LEEUWARDEN -

De Friese theaters hebben, onder leiding van cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes, een 'Verbond van Vijf' gesloten. Samen willen ze proberen om Friese theatermakers, technici en vormgevers aan het werk te houden.

Lees verder

Buma: situatie Friesland blijft nijpend ondanks afvlakking groei
LEEUWARDEN -

,,We moeten ons nu niet rijk rekenen nu de cijfers in Friesland lijken af te vlakken. De situatie hier blijft ook nijpend." Dat zegt burgemeester Sybrand Buma, voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland.

Lees verder

De lêste roman fan Rink van der Velde: klassiker fan in fjildman
LJOUWERT -

Koart foar it ferstjerren fan skriuwer en sjoernalist Rink van der Velde (1932-2001) kaam syn lêste roman It guozzeroer út. Utjouwer Steven Sterk fan De Gordyk hat it no opnij útjoun. In ferhaal giet oer de Twadde Wrâldoarloch, De Deelen en in alderferskuorrendst gewear.

Lees verder

Overspannen van mysterieus bromgeluid in flat Bilgaard
LEEUWARDEN -

Femke Beens heeft al tijden last van een bromgeluid in haar flat. Onderzoek van woningbouwvereniging Elkien leverde vooralsnog niks op. Intussen is de vrouw de wanhoop nabij.

Lees verder

Overspannen van mysterieus bromgeluid
LEEUWARDEN -

Femke Beens heeft al tijden last van een bromgeluid in haar flat. Onderzoek van woningbouwvereniging Elkien leverde vooralsnog niks op. Intussen is de vrouw de wanhoop nabij.

Lees verder

Hoger opgeleide statushouder krijgt meer begeleiding in Leeuwarden
LEEUWARDEN -

Hoger opgeleide statushouders in Leeuwarden krijgen intensievere begeleiding bij hun studie en op weg naar een baan.

Lees verder

Politiek Súdwest: waar zijn nou die bezuinigingen?

De gemeente Súdwest-Fryslân lijkt de begroting te hebben afgetimmerd met financieel technische trucs en precariogeld. Maar waar wordt dan structureel bezuinigd?, vraagt de politiek zich af.

Lees verder

Landelijke primeur: Nij Smellinghe en ROC Friese Poort bouwen mbo-school

Ziekenhuis Nij Smellinghe en ROC Friese Poort werken aan een landelijke primeur: de bouw van een mbo-school in het ziekenhuis.

Lees verder