woensdag 28 oktober 2020

Macron set de toan

It Nijs
Macron set de toan
Skôging troch Sybren Singelsma One love One blood One life You got to do what you should One life With each other Sisters and my brothers One life But we're
Lees verder

It Frysk yn De Haach
Is der yn tiden fan koroana ek noch omtinken foar it Frysk yn De Haach? Ut it nijste nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging docht bliken dat soks
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Buien
DE JOUWER – Der foelen moandeitejûn en yn 'e nacht nei tiisdei ta flinke buien en tiisdei oerdei bleau it ek net hielendal drûch. Woansdei binne der wer buien. Tiisdeitejûn
Lees verder

Priisfraach takomst Sealen Schaaf
Gemeente siket keaper of hierder mei in konkreet en helber plan De gemeente Ljouwert hat op fersyk fan de gemeenterie in kompetysje útskreaun om ideeën en inisjativen foar de ûntwikkeling
Lees verder

Grinzer tranplantaasjesjirurgen knappe organen op
Dat men as donor registearre stiet, wol net sizze dat men ea ek donor wurdt, want mar ien op de twahûndert ferstoarnen is no gaadlik as orgaandonor. It grutste part
Lees verder

Fideo: Untwikkeling fan de Sealterfryske stavering
Lees verder

Waarpraatsje: Hjerst
DE JOUWER – It is hjerstich en dat bliuwt it foarearst ek. Woansdeitejûn en yn 'e nacht nei tongersdei ta kinne der in pear (flinke) buien falle, miskien wol mei
Lees verder