donderdag 10 december 2020

Provinsje Fryslân: Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling

Provinsje Fryslân
Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling

De provincie Fryslân zet in op stikstofevenwicht. Een balans tussen herstel van de Friese natuur en structurele verlaging van stikstofneerslag, maar ook het mogelijk maken van nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten.

Lees verder

Steenmarters halen minder weidevogelnesten leeg

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in acht weidevogelgebieden steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om negentig steenmarters. Ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Helaas zijn niet in alle gebieden meer weidevogelkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande jaren. Dit komt onder andere omdat andere dieren de nesten leeghaalden.

Lees verder

2 miljoen euro voor vergroenen openbare gebouwen

Eigenaren van schoolgebouwen, musea en dorpshuizen kunnen vanaf het voorjaar 2021 hulp krijgen van de provincie Fryslân bij het verduurzamen van hun gebouwen. De provincie krijgt bijna 2 miljoen euro van het Rijk om vastgoedeigenaren hierin te ondersteunen. Met het geld kunnen zo'n 500 panden worden vergroend. Het draagt bij aan de ambitie van de provincie om het verduurzamen te versnellen.

Lees verder

Brug Ritsumasyl levert schat aan informatie op

De biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal is nu een jaar in gebruik. De 200 sensoren die in de brug zijn aangebracht hebben inmiddels een schat aan gegevens opgeleverd. Invloeden van zon, wind, vocht en het openen en sluiten van de brug, zijn wereldwijd live te volgen via internet.

Lees verder

Een lagere energierekening en een comfortabel huis

Wat is een goed moment om je huis te laten isoleren? Job en Imke verhuisden in het voorjaar van het ene naar de andere jarendertighuis in Leeuwarden en besloten het toen te doen. Job: "Een verhuizing is toch al veel geregel, dus die verbouwing kon er ook nog wel bij. Bovendien hadden we overwaarde op ons oude huis. Door dat geld in deze verduurzaming te steken, komt het vanzelf weer naar ons toe. Terwijl een nieuwe auto alleen maar van ons af was gegaan."

Lees verder

Funderingsloket Fryslân van start

De provincie Fryslan, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidengemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunnen woningeigenaren uit het Friese veenweidegebied funderingsschade melden.

Lees verder

IMF-subsidie voor 15 projecten in Noordoost Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 15 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna € 322.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder