woensdag 13 januari 2021

Fisepresidint Pence wegeret Trump daliks út funksje te setten

It Nijs
Fisepresidint Pence wegeret Trump daliks út funksje te setten
De Amerikaanske fisepresidint Mike Pence is net fan doel en set presidint Trump fuortdaliks út syn funksje fanwege de bestoarming fan it Kapitoal. Pence skriuwt yn in brief oan Nancy
Lees verder

Waarpraatsje: Pear kâlde dagen
DE JOUWER – Nei in pear wat myldere dagen krije wy no wer wat kâlder waar, mar fan snein ôf giet de temperatuer alwer omheech. Yn 'e nacht fan woansdei
Lees verder

Sealterfryske neislachwurken tenei op ynternet te finen
Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn de ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger
Lees verder

Sealterfriezen hawwe in 'skûldoek' ynstee fan in 'mûlekapke'
It Sealterfrysk hie noch net in eigen wurd foar mûlekapke. Dêrom hawwe de kultuerorganisaasje Seelter Buund en ûnderyksorganisaasje Oldenburgische Landschaft in wedstryd útskreaun om ien te betinken....
Lees verder

Drintske Steateleden ferbrekke har te fluch, mar dat sil oars
It mei dan sa wêze dat de provinsje Drinte wakker krewearret foar it behâld en de emansipaasje fan it Drintsk, mar dy eigen foarm fan it Nedersaksysk bliuwt dochs almeast
Lees verder

Keamer en premier net iens oer jûnsklok
Komt der yn Nederlân in ferbod om jûns bûtendoar te wêzen? Premier Mark Rutte wol dat de Keamer dat yn him omgean lit. Sa'n jûnsklok soe, krekt as yn bygelyks
Lees verder

Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?
In 35-jierrige skoaljuffer út Makkingea is nominearre foar de titel 'learaar fan it jier' yn it basisûnderwiis. It giet om Annieke Otten. Hja wurket op 'e skoalle fan Nijensleek, yn
Lees verder

Tink derom: glêde diken
It kin glêd wurde op 'e dyk. Dat seit it KNMI. Foar de noardlike helte fan Nederlân jildt woansdeitejûn en -nacht koade giel. Der sil de kommende oeren struid wurde,
Lees verder