donderdag 28 januari 2021

Provinsje Fryslân: Kennisgeving ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Provinsje Fryslân
Kennisgeving ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Lees verder

Aanleg Vismigratierivier officieel van start

Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu, bijna 90 jaar later, maken we weer een gat. Met de aanleg van een zogeheten coupure door de Afsluitdijk gaan de werkzaamheden voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand deze week officieel van start. De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa zwemmen. Allerlei vissoorten kunnen dan weer hun paai- en leefgebieden bereiken tot in Zwitserland aan toe.

Lees verder

Tineke Schokker in Raad van Commissarissen Windpark Fryslân

De Raad van Commissarissen van Windpark Fryslân wordt op voordracht van Fryslân Hurde Wyn BV tijdelijk versterkt met mevrouw Tineke Schokker-Strampel. Tineke Schokker is burgemeester van Vlieland. Samen met de heer Theo Jellema vervult mevrouw Schokker-Strampel de twee posities in de vijfkoppige RvC die Fryslân Hurde Wyn BV mag benoemen. Windpark Fryslân Holding BV zal  op korte termijn deze benoeming formaliseren.

Lees verder

Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen.

Lees verder

Startnotitie Landschap voor behoud Friese landschap

Het Friese landschap is altijd in ontwikkeling. Landbouw, productie van duurzame energie, wonen en recreatie vragen steeds meer ruimte en aandacht. Om hier goed op in te spelen hebben Gedeputeerde Staten een startnotitie gemaakt voor een programma Landschap.

Lees verder

Energie-experts helpen Friezen verduurzamen

Het energiezuinig maken van je woning wordt voor Friezen een stukje minder ingewikkeld. Een provinciebreed netwerk van energie-experts staat voor hen klaar met advies en begeleiding. Het netwerk bestaat uit energiecoaches, tal van adviseurs, energiecoöperaties, gemeenten, provincie en andere organisaties. Samen slimmer omgaan met energie, dat is waar ze voor willen gaan. Gedeputeerde Sietske Poepjes lanceerde het netwerk woensdagavond 27 januari met een nieuwe naam: Energie Team Fryslân.

Lees verder

Samen op weg naar duurzame mobiliteit in de Waddenregio

In samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen (Wunderline) hebben Merk Fryslân en Marketing Groningen in het kader van het Interreg-project Wadden Agenda 2.0 een workshop over duurzame mobiliteit in de vrijetijdseconomie georganiseerd. Met deze workshop  wil de projectgemeenschap een impuls geven aan duurzaam toerisme in het Friese en Groningse Waddengebied. Verschillende OV-experts en vervoerders uit het waddengebied van beide provincies waren hierbij aanwezig. Aanleiding voor de bijeenkomst was het, in 2020 opgeleverde, status quo onderzoek naar de mobiliteit in het Nederlandse en Duitse waddengebied.

Lees verder