woensdag 3 maart 2021

Provinsje Fryslân: Beheer en schadebestrijding ganzen weer toegestaan

Provinsje Fryslân
Beheer en schadebestrijding ganzen weer toegestaan

De provincie Fryslân trekt met onmiddellijke ingang het besluit in waarmee vorige week de brandgans, kolgans en grauwe gans beschermd werden tegen verjagen en bestrijden met ondersteunend afschot. Hiermee komt het besluit op het verbod op verjagen van watervogels ook te vervallen.

Lees verder

Schadebestrijding en beheer ganzen weer toegestaan

De provincie Fryslân trekt met onmiddellijke ingang het besluit in waarmee vorige week de brandgans, kolgans en grauwe gans beschermd werden tegen verjagen en bestrijden met ondersteunend afschot. Hiermee komt het besluit op het verbod op verjagen van watervogels ook te vervallen.

Lees verder

Onderzoek naar de positie van Friese culturele instellingen in de culturele basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen

In de zomer van vorig jaar maakte de landelijke Raad voor Cultuur bekend welke cultuurinstellingen de komende jaren kunnen rekenen op een subsidie uit de  Basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024.

Lees verder

Provinciale subsidie ter stimulans gemeentelijke energiecoaches

Veel Friezen willen wel aan de slag met het verduurzamen van hun huis, maar weten niet goed waar te beginnen. Friese gemeenten schakelen de hulp in van energiecoaches en -adviseurs, die de huiseigenaren daarbij kunnen helpen. Om de Friese gemeenten hierin te stimuleren en ondersteunen, stelt de Provincie Fryslân 770.000 euro subsidie beschikbaar.

Lees verder

Fryslân stelt gebiedsanalyses vast

Elf van de twintig Natura 2000 (N2000) gebieden in Fryslân zijn stikstofgevoelig. Om een goed beeld te krijgen van de stikstofproblematiek in deze N2000-gebieden zijn gebiedsanalyses gedaan.

Lees verder

Zichtbaar Fries voor stimuleren taalgebruik

Het Fries moet meer en duidelijker te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom komt de provincie Fryslân met een plan om de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten. De provincie wil in samenwerking met het Rijk zorgen dat er meer Fries gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om wegwijzers in de openbare ruimte, communicatie met overheden of het gebruik van het Fries bij bedrijven.

Lees verder

Officiële opening jubileumjaar Statenzaal

Vandaag  is het 125 jaar geleden dat de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden in gebruik werd genomen. Om dit te vieren opende de commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok vanmorgen het jubileumjaar. De commissaris van de Koning hield een toespraak over de geschiedenis en betekenis van de zaal. Daarna onthulden de burgemeesters van Vlieland en Terschelling twee glas-in-loodramen die ter ere van het jubileum zijn ontworpen.

Lees verder