donderdag 11 maart 2021

Universiteit Kiel siket nije perfester foar Frysk

It Nijs
Universiteit Kiel siket nije perfester foar Frysk
It is miskien in unikum: in baan dêr't in goede kennis fan it Frysk in eask foar is, wylst sollisitanten twa jier de tiid krije om de lânstaal te learen.
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Nije grammatika fan it Noard-Frysk op ynternet
It Nordfriisk Instituut hat op 'e nij in grammatika fan in Noard-Frysk dialekt iepenbier makke. It giet diskear om it dialekt Mooring, dat praat wurdt yn it sintrum fan Noard-Fryslân.
Lees verder

Waarpraatsje – Rûge tongersdei
DE JOUWER – Wy hawwe op it stuit gjin maitiidswaar en dat feroaret foarearst ek net. Tongersdei liket it sels hast mear hjerst as maitiid. Der stiet in hiel stik
Lees verder

Earste froulike ministers Libië hieltyd bedrige
Foar it earst hat Libië in regear dêr't froulike ministers yn sitte. Fan de 35 ministersposten wurde fiif troch froulju beset. Yn Fryske eagen is dat in bytsje, mar foar
Lees verder

Fûgelwacht Grou siket dronepiloaten om nêsten op te spoaren
Grou – Ferline jier hat it bûn fan Fryske fûgelwachten BFVW in stik of wat drones mei in waarmtekamera oantúgd om dy yn te setten foar it opspoaren fan nêsten.
Lees verder

Keunsthûs SYB dochs yn regeling 'Kunstpodia Basis'
Nei it 'positive advys sûnder takenning' yn septimber 2020 hat SYB ynhâldlik beswier yntsjinne by it Fûns. De kommisje hat dat beswier woegen en grûndearre ferklearre. Keunsthûs SYB ûntfangt foar 2021
Lees verder

Fryslân DOK 'Skriezelibben' – fan aai oant trekfûgel
Filmer Herman Zeilstra makke de Fryslân DOK 'Skriezelibben' oer it fjildûndersyk nei hoe't skriezen trekke. Hy krige de kâns om de jonge skriezen, fan aai oant útfleanen en it...
Lees verder