vrijdag 9 april 2021

Gemeente Waadhoeke: 12 april: agenda welstandscommissie

Gemeente Waadhoeke
12 april: agenda welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).
Lees verder