vrijdag 16 april 2021

Gemeente Weststellingwerf: Deel je zorgen met burgemeester en wethouders

Gemeente Weststellingwerf
Deel je zorgen met burgemeester en wethouders

Het college wil de samenleving graag helpen om zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te komen. Met elkaar en voor elkaar. Burgemeester en wethouders hebben al diverse gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers.

Lees verder

Friesland presenteert plannen voor schone energie: RES

Op vrijdag 16 april presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe Friesland de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken. "De RES 1.0 geeft handvatten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. 'Mei-inoar, mei de mienskip', want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen", aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. 

Lees verder

Verkeershinder 20 en 21 april kruispunt Geraniumstraat-Rozenstraat in Wolvega

Op 20 en 21 april vindt er een spoedreparatie aan een rioolput plaats op het kruispunt Geraniumstraat-Rozenstraat in Wolvega. De reparatie zorgt voor verkeershinder. Het verkeer kan er langs op aanwijzingen van verkeersregelaars.

Lees verder