vrijdag 28 mei 2021

Gemeente Weststellingwerf: Lemsterweg in Langelille wordt vernieuwd

Gemeente Weststellingwerf
Lemsterweg in Langelille wordt vernieuwd

Er zitten veel scheuren in de Lemsterweg in Langelille. Hierdoor is de weg niet meer veilig. Gemeente Weststellingwerf gaat de weg daarom deels aanpassen en vernieuwen. Ook wordt de weg smaller en komt de weg dichterbij de vaart te liggen. Daarnaast wordt de maximale snelheid verlaagd van 80 km per uur naar 60 km per uur om de weg veiliger te maken.

Lees verder

Heb jij de aanslag gemeentelijke belastingen al betaald?

In februari heb je de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Betaal je de aanslag zelf? Dan moet je deze betalen voor 31 mei 2021.

Lees verder

Maatregelenpakket moet financieel tekort terugdringen

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft Weststellingwerf een fors tekort op het Sociaal domein. Daarom zijn ombuigingsmaatregelen noodzakelijk. Het college komt daarom voor de zomer van 2022 met een maatregelenpakket. Daarnaast blijft zij aandringen op meer geld uit Den Haag.

Lees verder