maandag 10 mei 2021

Omrop Fryslân: Maitiidsswalken lâns de Iselmar: in dynamysk gebiet

Omrop Fryslân
Maitiidsswalken lâns de Iselmar: in dynamysk gebiet
Yn de nije tv-searje De maitiidsswalker giet natuersjoernalist Remco de Vries op ûndersyk út nei de maitiidsmerakels fan Fryslân.
Lês mear oer: Maitiidsswalken lâns de Iselmar: in dynamysk gebiet.
Lees verder

PODCAST: 'Fan binnenút' oer prate mei de bern
Yn de twadde ôflevering fan de podcastrige komme Maryse en Anita, beide meiwurkers fan Veilig Thuis, oan it wurd.
Lês mear oer: PODCAST: 'Fan binnenút' oer prate mei de bern.
Lees verder

Organisaasje Eilân wol festival trochgean litte yn 2022
De organisaasje wol draachflak ûnder eilanners kreëarje en freget om tips en suggestjes om it festival op in goeie wize organisearje te kinnen.
Lês mear oer: Organisaasje Eilân wol festival trochgean litte yn 2022.
Lees verder

Ferry de Haan: "Officieel heeft zich nog niemand voor Joey Veerman gemeld"
Ferry de Haan is by SC Hearrenfean de opfolger fan Gerry Hamstra en ferantwurdlik foar it technysk belied. Hy set op 1 juny útein.
Lês mear oer: Ferry de Haan: "Officieel heeft zich nog niemand voor Joey Veerman gemeld".
Lees verder

Keninginne Máxima sjocht dat Fryske basisskoallen mear omtinken jouwe oan muzyk
It wurk fan stichting Méér Muziek in de Klas hat fertuten dien: 60 persint fan de Fryske basisskoallen besteget folle mear tiid oan muzykûnderwiis.
Lês mear oer: Keninginne Máxima sjocht dat Fryske basisskoallen mear omtinken jouwe oan muzyk.
Lees verder

Grutste Fryske ynstallaasjeburo Pranger-Rosier wurdt oernaam
Pranger-Rosier is sûnt 1967 aktyf en hat in omset fan likernôch 55 miljoen euro. Der wurkje 250 minsken by Pranger-Rosier.
Lês mear oer: Grutste Fryske ynstallaasjeburo Pranger-Rosier wurdt oernaam.
Lees verder

Fryske sjoernaliste Froukje Sijtsma beneamd ta lid fan Raad voor de Journalistiek
Dizze ried is in ûnôfhinklike ynstânsje dêr't minsken terjochte kinne mei klachten oer sjoernalistike aktiviteiten.
Lês mear oer: Fryske sjoernaliste Froukje Sijtsma beneamd ta lid fan Raad voor de Journalistiek.
Lees verder