maandag 3 mei 2021

Provinsje Fryslân: Investering in popcultuur moet Noorden op de kaart zetten

Provinsje Fryslân
Investering in popcultuur moet Noorden op de kaart zetten

Er moet meer geld komen voor de popcultuur in Fryslân. Dat vindt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. Zij zet in op extra middelen voor de Friese popcultuur en voor Friese 'makers'. De provincie steunt de Popfabryk in het lanceren van het Platform Popcultuur Fryslân en wil hier samen met het ministerie van OCW extra in investeren.

Lees verder

Camera's fotograferen en tellen vliegende insecten

Insectencamera's gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Fryslân. Vanaf 2021 doet Fryslân mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. 

Lees verder

Fryslân zet veilige fietsroutes voor ouderen op de kaart

Met het uitzetten van extra veilige fietsroutes verbetert de provincie Fryslân de verkeersveiligheid verder. Om mensen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen, zijn vanaf vandaag Friese Doortraproutes beschikbaar. Dit zijn routes die speciaal geschikt zijn voor ouderen. Ze staan op www.doortrappen.frl.

Lees verder

Heropening Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

De Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân ondersteunt en stimuleert energiecoöperaties in de provincie Fryslân om duurzame, lokaal opgewekte energie te leveren en hun project of businesscases te versterken waarbij de positieve effecten ten goede komen aan de directe omgeving. De regeling is aangepast en opnieuw opengesteld voor aanvragers voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 30 april 2022.

Lees verder

Corona-subsidie gastvrijheidseconomie verlengd

De horecaterrassen gaan weer open en daarom wijst de provincie ondernemers opnieuw op de Friese 'coronasubsidie'.  De regeling is verlengd tot en met 1 oktober en biedt financiële steun aan bedrijven die zich aanpassen aan anderhalvemeter-economie.

Lees verder

Opnieuw Europees geld voor een vitaal platteland

Eind vorig jaar verhuisde dorpshuis De Fjouwer naar de oude basisschool De Flieterpen in Reitsum. Al maandenlang werken vele vrijwilligers aan de verbouwing van het pand. Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie konden de plannen doorgaan en is het pand ook duurzaam gemaakt.

Lees verder

Werk aan fietspad langs De Lende ligt tijdelijk stil

De reconstructie van het fietspad langs de beek De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, ligt tijdelijk stil. Dit in verband met het beschermen van een belangrijk voortplantingsgebied voor kwetsbare libellensoorten in de beek.

Lees verder