woensdag 30 juni 2021

Leeuwarder Courant: Defensie brengt omwonenden radar in Wier in bijeenkomst op de hoogte van stand van zaken rond gel...

LEEUWARDER COURANT
Defensie brengt omwonenden radar in Wier in bijeenkomst op de hoogte van stand van zaken rond geluidsoverlast en storingen

Het Ministerie van Defensie houdt op maandag 5 juli een nieuwe online bijeenkomst over de nieuwe radar in Wier. Die zorgde sinds de plaatsing voor overlast door geluid en storingen aan elektrische apparaten.

Lees verder

Rechter: kabinet moet milieu-effecten windmolenparken beoordelen

Het kabinet moet de landelijke regels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieu-effecten die de turbines hebben op hun omgeving moeten worden beoordeeld, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten.

Lees verder

Veel belangstelling plannen Almenum
HARLINGEN -

Wooncentrum Almenum wordt de komende jaren gefaseerd gesloopt en herbouwd. De plannen aan de Midlumerlaan in Harlingen krijgen langzamerhand steeds meer vorm.

Lees verder

Heb je vandaag al iets opgezocht via Google? Zoekmachine eert Waddenzee met eigen Doodle

Een mooie verrassing voor mensen die vandaag een zoekopdracht invoeren in Google. De 'Doodle' van de Amerikaanse zoekmachine staat volledig in het teken van de Waddenzee.

Lees verder

Gaasterland is blotevoetenpad rijker
Lees verder

PvdA'er Theun Nicolai verlaat gemeenteraad Achtkarspelen

Theun Nicolai verlaat de gemeenteraad van Achtkarspelen. Hij vertegenwoordigde bijna twaalf jaar de PvdA.

Lees verder

Tussen wit en roze
TWIJZEL -

Voor plantenliefhebbers zijn boomsingels in De Mieden van de Noardlike Fryske Wâlden een schatkamer met standvastige oersoorten en zeldzame planten. Vooral de rozenfamilie doet het er goed. En met oude rozen kun je ook weer nieuwe singels aanleggen.

Lees verder

Voert de melkfabriek in Gerkesklooster té schoon water af in het riool?
GERKESKLOOSTER -

Kan een fabriek zijn afvalwater té goed zuiveren voordat het het riool in gaat? Het is onderwerp van een discussie tussen Wetterskip Fryslân en de gemeente Achtkarspelen.

Lees verder