maandag 14 juni 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

It Fryske Gea
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De corona-pandemie maakt het noodzakelijk dat de vereniging dit jaar digitaal vergadert op dinsdag 15 juni 2021 vanaf 19:00 uur. AGENDA Opening door mw. J. Vlietstra, voorzitter Notulen van de algemene...
Lees verder

Leven tussen het hoge gras
Natuurlijk mozaïek Door een perceel in verschillende delen te maaien (steeds 1/3 of 1/4) ontstaat een natuurlijk mozaïek. Wanneer er tussen de maaibeurten in enkele dagen rust is, blijft er steeds geschikt gras voor de weidevogels en zoogdieren om er te foerageren en zich te verschuilen....
Lees verder

Gevleugelde bewoners van de Trynwâlden
Geschiedenis, ligging en toegankelijkheid De Grutte Wielen ligt op de overgang van zandgronden in het oosten naar veen- en kleigronden in het westen. De zandgronden maken deel uit van het coulisselandschap van de Trynwâlden, de westelijke uitloper van de Noardlike Fryske Wâlden. De Wielen zijn in...
Lees verder

Johan maakte van biologie, ecologie (blog Henk de Vries)
Boeiende lessen Johan had natuurlijk overwicht op een plezierige manier, waardoor het in de klas erg ordelijk verliep. De belangrijkste reden van zijn populariteit was dat hij geweldig leuk biologieles gaf. Natuurlijk moesten we de stof uit de boekjes beheersen. Maar hij greep veel kansen aan om...
Lees verder

Onthulling informatieborden Better Wetter
In Westergeest staat het informatiebord bij de activiteitenboerderij van familie Hania, De Hammerslag in Westergeest. De familie Hania was enthousiast over het project en heeft een veld beschikbaar gesteld als proeflocatie. In het veld is vorig jaar lisdodde geplant. Eind dit jaar zal de lisdodde...
Lees verder