vrijdag 16 juli 2021

ensafh: Lekker

ensafh
Lekker
'Agoeie', hearde ik efter my. Dat koe net misse, dy stim wie fan Afke. Dy koe sûnder mankearen gesellich oer de grins fan oardel meter hinne prate. Afke kaam ik gauris tsjin yn de Appie Hein. En dan...
Lees verder

Teleks: Johan Veenstra krijt dochs belangrike boekepriis
Skriuwer Johan Veenstra (74) fan Nijeholtpea hat no dochs de Rink van der Veldepriis krigen. Dat soe eins in jier lyn al, mar de útrikking is twa kear útsteld, fanwege it coronafirus. Veenstra krijt...
Lees verder

Teleks: Sjuery Rink van der Veldepriis wol reglemint feroarje
De sjuery fan de Rink van der Veldepriis wol dat ek eardere winners wer meidwaan meie. Op dit stuit stiet it reglemint fan de twajierlikse literêre priis soks net ta. Dy regel soe feroare wurde...
Lees verder

Teleks: Ljouwert City of Literature siket ferhalen oer skientme
Foar it projekt 'Utsteld lok' siket Ljouwert UNESCO City of Literature hûndert ferhalen, wêrfan't in tredde part út Fryslân komt. Oant 17 septimber hawwe skriuwers út Fryslân de kâns harren ferhaal...
Lees verder

Two Editors Who Showed What Publishing Should Be
Amid the many controversies that have occurred in American book publishing, I still measure the industry by the people who showed me what it could be at its best. For the better part of my 30-plus...
Lees verder