dinsdag 3 augustus 2021

Fakatuere: tsjin betelling podcasts yn it Noard-Frysk meitsje?

It Nijs
Fakatuere: tsjin betelling podcasts yn it Noard-Frysk meitsje?
Der is in fakatuere foar ien dy't podcasts meitsje wol yn it Mooring-dialekt fan it Noard-Frysk. De Friisk Foriining betellet 450 euro yn 'e moanne foar it meitsjen fan sokke
Lees verder

A32 by it Hearrenfean takom wykein ticht
Takom wykein kin men net fan 'e Wolvegeaster kant dat út nei Ljouwert ta oer de A32. It dyksflak wurdt dan oan arbeide. It ferkear wurdt omlaat fia de N50
Lees verder

Tsien bistefoto's
DE NIJE, de papieren suster fan It Nijs, hâldt sa no en dan in fotopriisfraach. Foar jiergong 3 nûmer 2 – dat Bisten as spesjaal tema hie – is fan
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Famylje fan asylsikers nei Balk
Yn Balk wurde de kommende moannen minsken opheind fan wa't de man, frou, heit of mem asyl yn Nederlân krige hat. It útwiken nei Balk is nedich omdat it opheinsintrum
Lees verder

Lotting PC bekend
De sechstjin bêste partoeren fan it seizoen stride woansdei tsjin inoar yn de meast wichtige keatswedstriid fan it jier. Moandeitejûn is dúdlik wurden wa't der tsjin wa spylje moat. Op
Lees verder

Plysje sit gefaarlike skutter nei troch Ljouwerter tunen
Foar ynwenners fan de Borneostrjitte yn Ljouwert wie it moandeitejûn bot skrikken. In groep plysjes mei kûgelfrije festen siet yn har strjitte in bewapene oerfaller nei. Dy besocht troch strjitten
Lees verder

Jehannes Elzinga: Ofsetterij by PCR-testen
Op 23 juny skreau ik yn'e Ljouwerter Krante oer ôfsetterij by de ferplichte PCR-test foarfleanreizen nei beskate bestimmingen, yn ús gefal Portugal. Kommersjele oanbiederssloegen der in slaadsje út...
Lees verder