dinsdag 19 oktober 2021

De Boer in Friesch Dagblad: “Duurzame samenleving vraagt integrale aanpak”

Fossylfrij Fryslân
De Boer in Friesch Dagblad: "Duurzame samenleving vraagt integrale aanpak"
In het Friesch Dagblad van zaterdag 16 oktober 2021 staat een groot interview met Freonen-projectleider Bouwe de Boer. Daarin spreekt hij over de ervaringen tijdens zijn 4 maanden durende duurzaamheidsreis door Portugal. Ook gaat hij in op de duurzaamheidsverschillen tussen Nederland en het Zuid-Europese land. "Met veel stuwdammen, windparken en zonnevelden staan ze wat betreft...
Lees verder

Waterschappen spreken vertrouwen uit in samenwerking met Freon CLAFIS
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & AA's hebben het vertrouwen in de samenwerking tussen Freon CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic uitgesproken. Deze combinatie van ingenieursbureaus heeft het raamcontract voor Integraal Technisch Advies gegund gekregen. De gedeelde ambitie en visie op samenwerking bleek de juiste formule. Onlangs bekrachtigden Anna van der Zwan...
Lees verder