dinsdag 26 oktober 2021

Wetterskip Fryslân: Groene dijk voorkeur voor dijkverbetering Koehool Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân
Groene dijk voorkeur voor dijkverbetering Koehool Lauwersmeer
Lees verder

Stijgende kosten waterbeheer zorgen voor lichte verhoging waterschapslasten
We investeren het komende jaar € 47,6 miljoen in het waterbeheer. Dat is nodig om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor schoon, voldoende en veilig water. In 2022 sluiten we nog af met een tekort van € 4,2 miljoen.
Lees verder