woensdag 3 november 2021

ensafh: Teleks: Frysker.nl: nij Frysk taalwebstee

ensafh
Teleks: Frysker.nl: nij Frysk taalwebstee
Wolle jo fluch in sprekwurd hawwe mei it wurd 'foet' deryn? Of wolle jo witte oft der ek gaadlike synonimen binne foar 'klear'? Earder wie it gauris gâns in sykjen ear't jo besette koene dêr't jo...
Lees verder

foarút
    foarút wol of net jin faksinearje litte tsjin koroana? ast it dochst, kinst deagean oan it faksin, dochst it net, dan kinst stjerre oan it firus witst it noait: giest op de fyts...
Lees verder

Teleks: Twadde moannegedicht Cornelis van der Wal op RIXT
      It mantsje skriuwt in boek De heuvels binne de helden fan it flakke lân, sjoch: dêr rint in mantsje oer it skulpepaad. It mantsje gûlt, it is net sa goed mei de holle. Lês...
Lees verder

Teleks: Kreuze 93 online
Moi lu, Der is weer n nije oetgoave van t digitoale tiedschrift Kreuze. Ons webstee het diskeer 28 bladzieden mit verhoalen, gedichten, nijs en aander schrieverij in de Grunneger toal. De...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Taalstriid
Ik bin nyt su'n skerpsliper, mar an de andere kant hou ik wel fan un bitsje gedonder, wat dat angaat geldt foar mij ut adagium 'ik hou nyt fan gedonder, mar ik kan nòch minder...
Lees verder

Ferhaal Koos Tiemersma: Reut'm
Reut'm Wy binne delstrutsen op de pleatslike camping fan Reutum, of Reut 'm, sa 't men dêr seit. De 'eu' wurdt dêrby wat ôfplatte, sadat sels in wurd as Reutum lanlike assosjaasjes...
Lees verder

Bookshops thrive as France moves to protect sellers from Amazon
Legislation for minimum delivery price aims to stop 'distorted competition' against independent bookshops At her independent bookshop in the small, rural town of Puy-en-Velay in southern France,...
Lees verder

Teleks: Poëzijfilms Dichter fan Fryslân op Noordelijk Film Festival
Sneontemiddei 13 novimber presintearret it Noordelijk Film Festival yn Neushoorn in NFF-special, mei trije projekten wêryn't Fryske poëzy en film byinoar komme. De Picture Poems fan Metafoor Media...
Lees verder

Teleks: Aktiviteiten fan Gysbertwike moatte as waarme broadsjes oer de toanbank
Te min Friezen binne op de hichte fan de literêre wearde fan de Gysbert Japicxpriis. Tresoar wol dêr no wat oan dwaan en komt mei in spesjale Gysbertwike mei allerhanne aktiviteiten. Moandei wie de...
Lees verder