woensdag 15 december 2021

Gemeente: Informatie over de inzameling van uw afval

 
 
Informatie over de inzameling van uw afval
Eind december ontvangt u thuis de afvalkalender voor 2022. Op deze afvalkalender vindt u informatie over de inzameldagen en over de diverse afvalsoorten die u kwijt kunt in uw container en de afvalsoorten die u naar de milieustraat kunt brengen. Deze informatie vindt u ook in de Omrin afvalapp die u gratis kunt downloaden op uw telefoon. De app kunt u zo instellen dat u een herinnering...
Lees verder

Carbidschieten op Oudejaarsdag; uiterlijk 20 december melden
Wilt u carbidschieten op Oudejaarsdag? Dan moet u daarvan melding doen via een digitaal formulier. Melden kan vanaf woensdag 15 december tot en met maandag 20 december. Om een melding te doen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Los van het houden van de 1,5 meter onderling, is aan het carbidschieten een aantal voorwaarden gekoppeld waaraan de melder zich moet houden. De melder moet dit...
Lees verder

Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling 2021/2022
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten dat ook dit jaar - voor, tijdens en na de jaarwisseling van 2021-2022 - geen knal- en siervuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. We vertrouwen...
Lees verder