vrijdag 7 januari 2022

Gemeente: Subsidie-aanvraag Streekwerk 1e tender start 10 januari

 
 
Subsidie-aanvraag Streekwerk 1e tender start 10 januari
Heb jij een goed idee voor een project op Vlieland? Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 januari tot en met 3 februari 2022 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze 1e tender 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.
Lees verder

Digitale Dijkavond
Rijkswaterstaat houdt op 19 januari 2022 een digitale informatieavond over het project dijkversterking Vlieland. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken die ter inzage liggen en de mogelijkheid tot inspraak.
Lees verder

Goed idee? Vraag subsidie aan bij Regiofonds
Ontvang subsidie uit het Regiofonds voor het versterken van samenwerking en leefbaarheid in regio Zuidoost-Friesland.
Lees verder