zaterdag 1 januari 2022

Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

It Nijs
Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?
Ynstjoerd It Fryslânfûns hope foar 31 desimber 2021 € 25.000 byinoar te garjen mei har aksje Nije tiden, oare kneppels. De ferwachting wie dat in soad ynwenners fan Fryslân (en
Lees verder

De populêrste artikels fan 2021
It giet goed mei It Nijs. Lykas ferline jier is it tal lêzers wer tanommen. Hieltyd mear oerheden, organisaasjes en minsken dy't wat te melden hawwe, witte It Nijs ek
Lees verder

Nijjierswinsk
Lees verder

Protte Nederlanners nei Oldenburg te winkeljen en te iten
Safolle as yn Antwerpen binne it der net, mar ek yn it East-Fryske Oldenburg – op in oere riden fan de Nederlânske grins – gean in protte Nederlanners te winkeljen
Lees verder

Nederlân kriget in Fryske minister fan ûnderwiis
De nije Nederlânske minister fan ûnderwiis wurdt sa't it no liket in Fries. Dennis Auke Wiersma nimt Arie Slob syn plak as minister fan basis- en fuortset ûnderwiis oer. De
Lees verder

Waarpraatsje: Drûge jierwiksel
DE JOUWER – It hat op âldjiersdei folle mear reind as juster noch tocht waard, mar mei de jierwiksel is it goed waar. Aldjiersjûn en nijjiersnacht is de loft berûn,
Lees verder

Simone Djurrema: Panyk, brân en hoe't it dochs goed kaam
Kollum It is hast net te leauwen, mar ik skriuw dizze kollum op tiisdeitejûn op it wurk. As persoanlik assistent moat ik fansels wol wat dwaan, mar der binne mominten
Lees verder

Nij nachtprogramma op NPO Radio 1
NPO Radio 1 lansearret in nij nachtprogramma. Fan moandei 3 jannewaris 2022 ôf is De Nacht fan… fan moandeis oant en mei freeds tusken 02.00 en 05.00 oere te hearren.
Lees verder