zondag 6 februari 2022

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Aaifine

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Aaifine
Ik lei it boek On Drinking fan Charles Bukowski op 'e toanbank yn 'e boekewinkel. "Dochs gjin kadootsje foar ien dy 't oan dry january docht?", frege de ferkeaper....
Lees verder

Teleks: Rely-priisfraach 2022 iepensteld
Rely-priisfraach 2022 iepensteld LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 68ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa't gading...
Lees verder

Marcel Plaatsman over het Tessels
Marcel Plaatsman schreef het boek 'Tessels. Taal over zee' over de geschiedenis en de hedendaagse staat van het Tessels. Lês, harkje en sjoch fierder by Neerlandistiek… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Liza Prins dûkt yn libben en wurk fan Tiny Mulder
Liza Prins is de earstfolgjende keunstner dy't by Keunsthûs SYB foar in residinsje te gast is. Fan 7 febrewaris o/m 20 maart dûkt se yn it libben en wurk fan Tiny Mulder. Tiny Mulder (1921-2010) wie...
Lees verder

Pûnswurden
      'Midden yn 'e stêd kinst in bêst fers samar thúsbringe .. de wurden fetsje dy by de hân of hingje yn 'e wei ûnder in iepen brêge (…)' Dit is in – hiel frije –...
Lees verder

Teleks: Petear mei Willem Winters
Willem Winters wol de werklikheid in triuw jaan. Hy hâldt op mei syn útjouwerij Perio, mar syn geast is noch net útboarte. Willem Winters hâldt op mei syn útjouwerij Perio. By Hispel ferskynt Sjen,...
Lees verder

'It's my mother tongue': the fight for a fifth co-official Spanish language
Spaniards easily understand the Asturias vernacular, but official recognition may further fracture Spain linguistically In the tiny village of Martimporra (population 16), nestling among the lush...
Lees verder

Tilus: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the tilus, a fun three-liner. This week's poetic form is concise: 10 syllables in three lines. The tilus...
Lees verder