Doorgaan naar hoofdcontent

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022

It Nijs
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022
Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Hilaard Johannes de Dopertsjerke, 11.00 oere, ds. W. Feenstra Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. G.S. Groeneveld, tema: Wat muzyk mei jin...
Lees verder

Museumjeugduniversiteit: rêd it klimaat
Fan 'e maitiid stiet de Museumjeugduniversiteit (MJU) yn it teken fan klimaatferoaring. Fan 6 maart ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer it klimaat, spesjaal foar bern. It Frysk Museum...
Lees verder

Ferkiezingskwis mei Diederik Ebbinge: 'Kiespijn'
Op fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en de snein dernei, loadst Diederik Ebbinge de sykjende en swevende kiezer troch it politike lânskip. Ebbinge spilet in politike panelkwis mei syn twa
Lees verder

Matthijs Verkuijl: It lân fan Rink
Skôging It lân fan Rink is de titel fan in artikel fan It Fryske Gea oer it gebiet om De Feanhoop hinne. Simmerdeis bekend troch it muzykfestival en it skûtsjesilen
Lees verder

Debútroman Meindert Talma yn it Frysk
By Utjouwerij Regaad ferskynt op 27 febrewaris in nije oersetting: Damje mei ome Hajo. It is de Fryske oersetting fan Meindert Talma syn debútroman út 1999. It boek beskriuwt de
Lees verder

Waarpraatsje: Kreas wykein
DE JOUWER – It wie freed noch ûnlijich mei buien en in kâlde wyn, mar it waar foar it wykein sjocht der hiel goed út. Wy krije wol kâlde nachten.
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear
Kollum Hoe sit dat mei krityk op jimme, op dy? Litst it samar oer dy hinnekomme of giest der tsjinyn of tsjinoan? Hellest simpel de skouders op of besikest dyn
Lees verder