donderdag 3 februari 2022

Gemeente: Ander tijdstip zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten

 
 
Ander tijdstip zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, in een openbare zitting zal beslissen over: de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; het...
Lees verder

Berichtenbox MijnOverheid
Belastingaanslagen gemeente Schiermonnikoog nu via Berichtenbox van MijnOverheid Post van de gemeente Schiermonnikoog met betrekking tot belastingaanslagen, kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Wat is de Berichtenbox van MijnOverheid? In uw Berichtenbox kunt u post digitaal ontvangen van organisaties zoals Kadaster, RDW, SVB, UWV en nu dus...
Lees verder

Ontwerp Bestemmingsplan Dorp naar gemeenteraad
Extra raadsbijeenkomst 8 februari Op 8 februari 2022 van 19.00-20.30 uur is er een extra raadsbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan "Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp". Hierin geeft het college een toelichting op het Bestemmingplan Dorp, de zienswijzen en het memorie van antwoord. Voor de raadsleden is er ruimte voor technische/juridische vragen. U kunt de vergaderstukken...
Lees verder