vrijdag 4 februari 2022

Gemeente Schiermonnikoog: Ander tijdstip zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidate...

Gemeente Schiermonnikoog
Ander tijdstip zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten.
Lees verder

Ontwerp Bestemmingsplan Dorp naar gemeenteraad

Extra raadsbijeenkomst 8 februari

Op 8 februari 2022 van 19.00-20.30 uur is er een extra raadsbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan "Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp". Hierin geeft het college een toelichting op het Bestemmingplan Dorp, de zienswijzen en het memorie van antwoord. Voor de raadsleden is er ruimte voor technische/juridische vragen. U kunt de vergaderstukken hier bekijken: Vergaderstukken raadsvergadering 8 februari 2022. 

Raadsvergadering 15 februari

Op 15 februari 2022 staat het ontwerp bestemmingsplan "Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp" besluitvormend op de agenda van de gemeenteraad.  U kunt de vergaderstukken hier bekijken: Vergaderstukken 15 februari 2022. 

Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mw. T. Toren  via telefoonnummer 06 15852102.

Uitzending

Beide bijeenkomsten worden uitgezonden via Schiermonnikoog TV en via onze website.  

Meer informatie

Op onze pagina Herziening Bestemmingsplan Dorp vindt u meer achtergrondinformatie: Herziening Bestemmingsplan Dorp - In de gemeente - Schiermonnikoog

Lees verder

Berichtenbox MijnOverheid

Belastingaanslagen gemeente Schiermonnikoog nu via Berichtenbox van MijnOverheid

Post van de gemeente Schiermonnikoog met betrekking tot belastingaanslagen, kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

Wat is de Berichtenbox van MijnOverheid?

In uw Berichtenbox kunt u post digitaal ontvangen van organisaties zoals Kadaster, RDW, SVB, UWV en nu dus ook van de gemeente Schiermonnikoog. De Belastingdienst stuurt sommige berichten alleen nog maar digitaal via de Berichtenbox. U logt veilig en gemakkelijk in met uw DigiD.

Hoe ontvang ik mijn post digitaal?

Om uw post digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl en zet u het vinkje voor gemeente Schiermonnikoog aan bij 'Instellingen'. U ontvangt uw post dan voortaan digitaal. Deze instelling kunt u altijd weer wijzigen. Vooralsnog zijn alleen belastingaanslagen van de gemeente op deze manier te bekijken.

U kunt de Berichtenbox app van MijnOverheid downloaden in de AppStore en in de Google PlayStore.

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?

Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in MijnOverheid. U ontvangt op dat e-mailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat.

Berichtenbox MijnOverheid activeren

Lees verder

Bekenmaking vaststelling kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Schiermonnikoog maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Lees verder