zaterdag 19 februari 2022

Gemeente Schiermonnikoog: Bestemmingsplan dorp vastgesteld

Gemeente Schiermonnikoog
Bestemmingsplan dorp vastgesteld

De gemeenteraad van Schiermonnikoog stelde afgelopen dinsdag het Bestemmingsplan Dorp vast. De wijzigingen, zoals aangegeven in de Zienswijzenota, verwerken wij nu in het bestemmingsplan. Nadat alles is verwerkt, kunt u het vastgestelde bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij streven ernaar het bestemmingsplan op 1 maart 2022 officieel te publiceren via officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over wat dit nieuwe bestemmingsplan voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan wijkt op een aantal punten af ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen kunt u terugvinden in de Zienswijzenota. Deze nota vindt u bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van 15 februari 2022 (agendapunt 7).

Het bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Ook zijn er een aantal wijzigingen. Het college benoemde belangrijke thema's: permanent wonen versus recreatief gebruik, groene zone Langestreek, duidelijke regels voor tuinen en overtuinen en tot slot regels in het Beschermde Dorpsgezicht. De belangrijkste thema's hebben wij schematisch weergegeven: Belangrijke thema's Bestemmingsplan "Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp"

Inbreng vanuit de gemeenschap

Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan.

Lees verder

Verschijning nieuwsbrief

Door de verwachte storm is het niet mogelijk de gemeentelijke nieuwsbrief op tijd in het hele dorp te verspreiden. Het is daarom mogelijk dat u de nieuwsbrief deze week op zaterdag in plaats van vrijdag ontvangt. 

Lees verder

Stormschade - wie bel ik?

De komende dagen blijft het stormachtig weer. Heeft u schade? Raadpleeg het schema om te zien wie u kunt bellen. Bij acuut gevaar belt u altijd 112.

Lees verder

Containerschip verliest lege containers

Vanmorgen verloor een containerschip boven Vlieland 26 containers. Deze bevatten geen lading. Mocht u op het strand containers of delen daarvan aantreffen, bel dan direct het calamiteitennummer van de gemeente via 0519-535059.

Lees verder