dinsdag 1 februari 2022

Gemeente Vlieland: Openbare zitting centraal stembureau

Gemeente Vlieland
Openbare zitting centraal stembureau

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben op de dag van de kandidaatstelling hun kandidatenlijst ingeleverd bij het centraal stembureau.

In een openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis op vrijdag 4 februari 2022, aanvang 10.00 uur, stelt het centraal stembureau de kandidatenlijsten vast.

Lees verder

Milieustraat en inzameling bedrijfsafval

Vanwege de storm is de milieustraat maandag 31 januari gesloten.

Door een defect aan de vuilniswagen wordt het bedrijfsafval deze dag niet opgehaald. Ondernemers wordt verzocht de afvalcontainers weer van de kant van de weg af te halen. Zodra bekend is wanneer het bedrijfsafval wel wordt ingezameld zullen we u hierover informeren.

Lees verder

Terinzagelegging en vaststelling kandidatenlijsten

De door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 liggen na 1 februari tijdens openingstijden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Vlieland. 

Lees verder