maandag 14 februari 2022

Gemeente Waadhoeke: Studiebeurzen Stichting Het Sjaerdemaleen

Gemeente Waadhoeke
Studiebeurzen Stichting Het Sjaerdemaleen
Het bestuur van de Stichting "Het Sjaerdemaleen" kent ook in 2022 studiebeurzen (pensies) toe. Het gaat om een studiebeurs van € 1.364,00 per jaar. Dit bedrag hoef je niet terug te betalen.
Lees verder