Doorgaan naar hoofdcontent

Waarpraatsje: Stoarm(ich)

It Nijs
Waarpraatsje: Stoarm(ich)
DE JOUWER – It is hjerstich mei in soad wyn en it wurdt noch in hiel stik rûziger. Hjoed, moarn en oaremoarn is it stoarmich mei kâns op swiere oant
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Edgar Allan Poe yn it Frysk 4
Lees verder

Subsydzje foar eksperiminten mei natuerynklusive lânbou yn feangreidegebiet
Boeren, dy't eksperimintearje wolle mei natuerynklusive lânbou yn it Fryske feangreidegebiet, kinne dêr fan 1 maart ôf subsydzje foar oanfreegje. Natuerynklusive lânbou is in wize fan lânbou...
Lees verder

"Kom in botsing tusken natuer en klimaat yn 'e Noardsee foar"
Ut ûndersyk fan Stichting De Noordzee docht bliken dat de ekologyske kennisûntwikkeling hieltyd fierder efterrint op it ferhastigjen fan de enerzjytransysje. Stichting De Noordzee is bang foar in...
Lees verder

Feie Fonyk Dûbeltjes en kwartsjes
Yn ús lân gean de bern nei de basisskoalle op de leeftyd fan in jier as tolve nei ferskillende skoallen. Jo hawwe it praktyk ûnderwiis, it VMBO mei fjouwer streamen,
Lees verder

Feie Fonyk: Dûbeltjes en kwartsjes
Kollum Yn ús lân geane de bern fan sa'n tolve jier nei't se de basisskoalle hân hawwe nei ferskillende skoallen. Dan is der it praktykûnderwiis, it vmbo mei fjouwer streamen,
Lees verder

Waarpraatsje: (Swiere) stoarm
DE JOUWER – Nei in tige rûzich skoft mei rûnom yn Fryslân stoarmskea, wurdt it freed noch folle rûger. It KNMI hat foar in grut part fan Nederlân koade oranje
Lees verder