donderdag 10 maart 2022

Energiecoöperatie: Buurtactie Stinzen-Zuidoost

 
Buurtactie Stinzen-Zuidoost

In de maand februari jl. heeft de Stienzer Energykoöperaasje opnieuw een buurtenquête uitgezet. Deze keer in een groot deel van de Stinzen: Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins. Ongeveer 180 woningen. Uiteindelijk hebben we van zo'n 50 bewoners (ruim 25%) respons mogen ontvangen. Een mooi resultaat. Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen: De respons...

Het bericht Buurtactie Stinzen-Zuidoost verscheen eerst op Stienzer Energykoöperaasje U.A..

Lees verder

Energiecoachcafé (29-03) en Kenniscafé (07-04)
Online-Energiecoachcafé voor inspiratie en ontmoeting! Dinsdagavond 29 maart (19.30 – 21.00) Spoor 6 van Financieel Fit Fryslan door Yang Soo Kloosterhof. In maart is Yang Soo gestart als projectleider van Spoor 6; Energierechtvaardigheid in Fryslân. Hoe kunnen we mensen met een smalle beurs maatwerk bieden in het verduurzamen, hoe kan de Energiebank Fryslân samen met […]
Lees verder