vrijdag 22 april 2022

HBO bouw & energie zet biobased-ambities kracht bij

Fossylfrij Fryslân
HBO bouw & energie zet biobased-ambities kracht bij
Freon HBO bouw & energie heeft haar onlangs ondertekende biobased-ambities luister bijgezet. Zo volgde onze Freon kortgeleden de cursus 'Bouwen met biobased-bouwmaterialen'. DNA in de bouw Hiermee was de kennisvergaring door onze Freon echter nog niet ten einde gekomen, blijkt uit een LinkedIn-post van eigenaar Harmen Bouwstra. "Om vervolgens door te rijden naar de...
Lees verder

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen in Sudwest-Fryslân
De energieprijzen zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarom een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Eén van de maatregelen is de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen een tegemoetkoming in de energielasten van € 800,00. Voorwaarde is een besteedbaar inkomen lager dan 120% van […] Het...
Lees verder