maandag 11 april 2022

Wetterskip Fryslân: We willen windmolens kopen in windpark Nij Hiddum-Houw

Wetterskip Fryslân
We willen windmolens kopen in windpark Nij Hiddum-Houw
Ons algemeen bestuur nam dinsdagavond, 5 april 2022, een principebesluit over aankoop van 50 procent van de aandelen in windpark Nij Hiddum-Houw BV.
Lees verder

We vervangen het gemaal Hatzum bij Dronryp
Met het nieuwe gemaal Hatzum in de buurt van Dronryp houden de bewoners ten zuiden van het Van Harinxmakanaal ook in de toekomst droge voeten.
Lees verder