Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Aginda 15-10-2022: Presintaasje seis útjeften fan Frysk en Frij

ensafh
Aginda 15-10-2022: Presintaasje seis útjeften fan Frysk en Frij
Op sneon 15 oktober o.s wurde seis útjeften fan Frysk en Frij presinteard yn it Stedhûs fan Frjentsjer: It sket fan Toussaint, roman fan Leo Popma, bekroand mei de Rink van der Veldepriis, 2022 It...
Lees verder

Teleks: Kursus libbensferhalen skriuwen hjerst 2022
Skriuwster Marga Claus jout geregeld in kursus oer it skriuwen fan in libbensferhaal. Op 5 oktober 2022 set sy útein mei in nij blok. Dy kursus wurdt net troch Tresoar organisearre, mar is wol yn it...
Lees verder

Words In Shakespeare's Works No One Understands Today
  Many writers have left their mark on the English language, but few have done so quite as indelibly as William Shakespeare. A 16th-century playwright and poet so legendary that he's...
Lees verder