Doorgaan naar hoofdcontent

Gemeente: Een veilig thuis voor ouderen

 
 
Een veilig thuis voor ouderen
Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling kent vele vormen: lichamelijke, psychische en seksuele mishandeling, maar ook financiële uitbuiting, verwaarlozing of het schenden van rechten. Vaak vindt de mishandeling plaats door iemand uit het directe netwerk waarvan de oudere deels of helemaal afhankelijk is, zoals een familielid, een vriend,...
Lees verder

Raadsagenda 2022-2026
De gemeenteraad heeft op 9 juni 2022 de raadsagenda Heerenveen 2022-2026 (PDF 1 MB) vastgesteld. De raadsagenda is in een mooi proces door de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Heerenveen opgesteld. Over de onderwerpen in deze agenda wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022- 2026. Belangrijkste vraagstukken voorLees meer Het bericht Raadsagenda...
Lees verder

Coalitieakkoord Opsterland - Mei-inoar foarút
Onder de titel "Mei-inoar foarút" presenteren de partijen Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. Het doel van de coalitie is samen verder te bouwen aan de mooie gemeente Opsterland.
Lees verder