dinsdag 5 juli 2022

Gemeente Tytsjerksteradiel: Kennisgeving besluit onttrekking openbaarheid gedeelte Markt te Burgum

Gemeente Tytsjerksteradiel
Kennisgeving besluit onttrekking openbaarheid gedeelte Markt te Burgum
Gelet op artikel 9 en artikel 11 van de Wegenwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeenteraad kennis van het besluit onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Markt te Burgum.
Lees verder

Voornemen tot verkoop perceel grond nabij Sigerswâld 7 te Garyp
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het voornemen het perceel snippergroen gelegen nabij de woning Sigerswâld 7 te Garyp, ter grootte van 605 m² te verkopen.
Lees verder

Bekendmaking verkeersbesluiten laadpalen Tytsjerksteradiel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 9 verkeersbesluiten heeft genomen om parkeerplaatsen aan te wijzen als laadpunt voor elektrische voertuigen.
Lees verder

Nieuw college, raadsprogramma en coalitieakkoord in Tytsjerksteradiel
Dinsdagavond 12 juli worden tijdens een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders van Tytsjerksteradiel benoemd en geïnstalleerd. Dit gebeurt na de bespreking van het raadsprogramma 'Samen in actie voor Tytsjerksteradiel' en het coalitieakkoord 'Tytsjerksteradiel Bloeit'.
Lees verder