Doorgaan naar hoofdcontent

Hiltje Aukes Sipma fan Driezum: in ûnbekende emigrantefrou dy't mei man en seis bern yn Pella yn Ame

Hiltje Aukes Sipma fan Driezum: in ûnbekende emigrantefrou dy't mei man en seis bern yn Pella yn Ame

Hiltje Aukes Sipma waard berne yn Boarnwert by Dokkum. Hja emigrearre yn 1847 mei har man Heerke Ypes Viersen en seis bern nei Amearika. Yn Hiltje yn Pella beskriuwt Anita Terpstra (Hallum, 1974) Hiltje har reis en hoe't it fierder gie mei de famylje. It ferhaal, ferpakt yn it Kadoboek, is in lyts e

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief