Doorgaan naar hoofdcontent

Ried wiist ‘De Haach’ op wichtige punten foar BFTK

Ried wiist 'De Haach' op wichtige punten foar BFTK

Op 12 oktober hat de fêste Twadde Keamerkommisje foar Ynlânske Saken in stikmannich rûnetafelpetearen op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. De petearen binne yndield yn fjouwer ûnderwerpen: Bestjoer, Rjochtspraak, Underwiis en Kultuer, wittenskip en media. Foar elk

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief