Doorgaan naar hoofdcontent

Hup Aant Jelle

Hup Aant Jelle

Al salang't it my heucht wurdt my ferteld dat it Frysk ferdwynt as wy der net goed op passe. Ik wie noch mar sa'n famke doe't ús heit my der al op wiisde dat ik Frysk prate moast tsjin Nederlânsk pratende boarters. Of tsjin myn playmobilpopkes en plestik soldaatsjes. Hy woe mar net fan my oannimme d

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief