Doorgaan naar hoofdcontent

Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra

Understeand ferhaal oer de Fryske skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fertelde Abe de Vries ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei fan it Keninklik Frysk Boun om Utens. Achte bestjoer fan de Fryske krite Waling Dykstra, bêste minsken, wat moa

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief