Doorgaan naar hoofdcontent

De Fryske skiednis ta libben brocht op Tresoargebou

De Fryske skiednis ta libben brocht op Tresoargebou

As men tsjintwurdich op it gebou fan Tresoar ôfrint, wurdt men wolkom hjitten troch de fjouwer histoaryske persoanen Anna Maria van Schurman, Mata Hari, Erasmus en Gysbert Japicx. As men tichterby komt, ûntdekt men noch mear yllustraasjes fan hichtep

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief