Doorgaan naar hoofdcontent

De útspraak fan /g/ en /sk/ oan it wurdbegjin yn de 19e iuw

De útspraak fan /g/ en /sk/ oan it wurdbegjin yn de 19e iuw

Der hat de lêste tiid op Frisistyk wat diskusje west oer de status fan it Meslânzers en de wearde dy't de útspraak fan de g– en sk-/sch– oan it begjin fan it wurd hawwe kinne soe foar dy diskusje. Op de eftergrûn spilet dêrby dat it ferskil tusken [s

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief