Doorgaan naar hoofdcontent

Nei [fytsjəˈfɪnə]

Nei [fytsjəˈfɪnə]

De bydrage dy't hjir folget soe net bestean moatte. Hjirûnder stiet ommers in útstel foar in Fryske plaknammelist yn IPA-transkripsje. In list dy't ta myn fernuvering noch altyd brek is. It Frysk Hânwurdboek fan 'e Akademy (2008) lit op siden 2373 oa

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief